Naše společnost si zakládá na korektním právním fungování a etickém chování svých zaměstnanců, včetně vzájemného respektu. Máte podezření, že v naší organizaci dochází k protiprávnímu jednání? Využijte náš oznamovací kanál oznameni@jhgroup.cz

Co oznamovat?

Pro případ, že byste se stali svědky možného protiprávního jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve společnosti JH GROUP, spol. s r.o. a které má:

  • znaky trestného činu,
  • nebo má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • nebo porušuje Zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů ve znění pozdějších předpisů,

jsme zavedli tzv. vnitřní oznamovací systém. Prostřednictvím tohoto komunikačního kanálu, pro který se někdy užívá i název whistleblowingový kanál, nám můžete bezpečně posílat oznámení o protiprávním jednání spadajícím do výše uvedených oblastí vymezených Zákonem č. 171/2023 Sb.

Všechna oznámení řeší tzv. příslušná osoba v naší společnosti. Informace zaslané přes whistleblowingový kanál jsou v naprostém bezpečí a nehrozí žádné odvetné opatření.

Další informace a postupy jsou zpracovány ve Vnitropodnikové Směrnici o ochraně oznamovatelů.

Prohlédněte si celé naše portfolio

Portfolio
Translate »